Έρικ Σιένγκιεβιτς, Κβο Βάντις

     Ο στρατηγός Μάρκος Βινίκιος επιστρέφει στη Ρώμη ύστερα από τρία χρόνια πολέμων. Γρήγορα ερωτεύεται την Λίγεια, αλλά αυτή είναι χριστιανή και δεν ανταποκρίνεται. Ο Βινίκιος επιμένει και ζητάει από τον παράφρονα αυτοκράτορα Νέρων να του την δώσει για σκλάβα.

ISBN

9781370633869

FORMAT

ePub