Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας
Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας
press to zoom

Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας

     Το ελληνικό σύνταγμα όπως αυτό αναθεωρήθηκε το 2001. Ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε Έλληνα πολίτη που θέλει να γνωρίζει τις βασικές διατάξεις και το νομικό πλαίσιο της χώρας του. Με περιεχόμενα για την άρθρο προς άρθρο, άμεση μετάβαση του χρήστη στη σχετική διάταξη!

ISBN

9781311529688

FORMAT

ePub